ჩვენს შესახებ

ინფრასტრუქტურის განვითარების და მშენებლობის კომპანია - IDCC დაარსდა 2013 წლის ივლისში. კომპანიის ძირითად საქმიანობს წარმოადგენს ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე (გაზსადენი, წყალსადენი, სათავე ნაგებობები, გვირაბები და ა.შ.) სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

 

კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური, მუდმივად მობილიზებული ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალით და უზრუნველყოფილია თანამედროვე ტიპის სპეციალური დანიშნულების ტექნიკით.

 

კომპნია უზრუნველყოფს სამშენებლო სამუშაოების შესრულებას მაღალი ხარისხით.


ჩვენი მიზანი

ინფრასტრუქტურის განვითარების და მშენებლობის კომპანიის მთავარი მიზანია დამკვეთის კმაყოფილება და სამუშაოს ხარისხიანად წარმოება. კომპანია უზრუნველყოფს სამშენებლო ობიექტების დასრულებას კონტრაქტორთან წინასწარ შეთანხმებული ვადების ფარგლებში.